Stavanger-magasinet | Smart mobilisering
882
page-template-default,page,page-id-882,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Smart mobilisering

EUs satsning på smarte byer og samfunn, er utgangspunktet for Stavangerregionens smartbyarbeid. En prosjektsøknad startet det hele. Triangulum-prosjektet ga Stavangerkonsortiet 20 millioner i piloteringsmidler og status som europeisk fyrtårn for smarte byer. Regionale aktører grep muligheten med begge hender. Fem år senere er Stavanger Norges smartbyhovedstad med vertskap for den nasjonale smartbyklyngen samt Nordens største smartbymøteplass Nordic Edge Expo med avlegger i Kina.

Triangulum-prosjektet bidro til å gi smart-konseptet innhold og retning. Prosjektet har fungert som katalysator for smarttenking i det offentlige, i næringslivet og akademia. Kommunene formulerer strategier og veikart, utvikler bydeler og bygger rådhus i tråd med smartprinsipper. Næringslivet ser muligheter og det er etablert forskernettverk på smartby og klima. Triangulum har dessuten bidratt til en underskog av nye Horisont 2020-prosjekt i regionen innen helse, klimatilpasning, autonome kjøretøy, samt kunstig intelligens.

Smartinteressen i Stavangerregionen er selvsagt ikke unik. Smarttenkning er viktig for stadig flere norske byer og nylig fikk også Trondheim sitt «Triangulum»-prosjekt med tilhørende fyrtårnsbystatus. Aktører som KS, NHO, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har bidratt til å styrke og koordinere interessen. Med utgangspunkt i det norske smartbynettverket, og med DOGA, Innovasjon Norge og smartbyklyngen i førersetet, er det nylig utarbeidet nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Veikartet, som ble lansert under Arendalsuka, skal videreutvikles under Nordic Edge Expo og deretter løftes til Nordisk nivå.

Kunnskapsdeling, forskning og innovasjon er avgjørende for utviklingen av fremtidens smarte byer. Stavangerregionen ønsker å invitere til innovasjonsdugnad. Med veikart i ryggen, Nordic Edge Expo og smartbyklyngen som koblingsboks mot næringslivet, og samarbeid i nasjonale og nordiske nettverk, er også veien kort til EU og Europa. Og EU fortsetter å satse på byer. Programmene Horisont Europa som blant annet skal realisere karbonnøytrale og smarte byer samt Digitalt Europa, er særlig aktuelle for ambisiøse smartbyer. Tilgang til disse programmene er strategisk viktig for norske byer som ønsker å forme den smarte fremtiden med innbyggerne i sentrum.

Heidi Kristina Jakobsen

Director

Stavanger Region European Office

Kunnskapsdeling, forskning og innovasjon er avgjørende for utviklingen av fremtidens smarte byer.