Stavanger-magasinet | Nordic Edge Expo
1223
page-template-default,page,page-id-1223,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Asker kommune er en av kommunene i arbeidsgruppen for veikartet.

Lanserer innovasjonskonkurranse på Nordic Edge Expo

Design og Arkitektur Norge (DOGA), Nordic Edge og Innovasjon Norge lanserer en innovasjonskonkurranse for norske kommuner på Nordic Edge Expo den 25. september.  – Vi ønsker å bruke nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn til å skape konkrete resultater, sier prosjektleder Malin Kock Hansen.

Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn er et initiativ av DOGA, Smartbyene og Nordic Edge. Veikartet ble lansert under årets Arendalsuke, og er resultatet av et omfattende utviklingsarbeid med mange aktører.

– Vi har samlet statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og akademia til en felles innsats der målet var å utarbeide et sett målbilder og prinsipper for smartby-arbeid i en norsk kontekst – det vil si basert på verdier som åpenhet, tillit og inkludering, sier Kock Hansen.

Veikartet bygger et felles verdigrunnlag som skal fremme samarbeid og samskaping. Det beskriver koblingen mellom smartby og by- og samfunnsutvikling, og viser hvordan kommuner og fylkeskommuner kan være pådrivere for dette arbeidet.

– I tillegg er vi opptatt av å posisjonere Norge internasjonalt på dette feltet, og veilederen er allerede oversatt til engelsk.

Innovasjonskonkurranse for kommuner og fylkeskommuner

Stavanger kommune er blant aktørene som har deltatt i utviklingen av veikartet, som nå går over i en ny fase. Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge utlyser DOGA en konkurranse der norske kommuner og fylkeskommuner utfordres til å ta veikartet i bruk for å løse utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter. Målet er å fremme utviklingen av tverrfaglige, innovative og bærekraftige metoder og løsninger som kan skaleres og eksporteres nasjonalt og internasjonalt.

Konkurransen er todelt, og i første fase leter DOGA og samarbeidspartnerne etter kommuner eller fylkeskommuner med slike konkrete utfordringer. I andre fase skal næringsliv og andre relevante aktører involveres for å utvikle innovative og bærekraftige løsninger på utfordringene.

– Kommunene vil få mulighet til å utvikle og teste nye metoder og samarbeidsmodeller, tilgang til et omfattende nettverk, og ikke minst å være en foregangskommune innen smart og bærekraftig byutvikling, og oppnå synlighet både nasjonalt og internasjonalt, understreker Malin Kock Hansen.

En naturlig del av oppdraget

Veikartet og innovasjonskonkurransen passer godt inn i DOGAS samfunnsoppdrag, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.

– Som en nasjonal aktør er det naturlig at vi koordinerer utviklingen av et nasjonalt smartby-veikart. Dette gjør vi med utgangspunkt i enkeltmennesker som en del av en helhet, understreker han.

– I vår strategi for 2018–2021 har vi fokus på det vi skal leve av, hvordan vi lever og hvor vi lever. Vårt oppdrag som et innovasjonsverktøy for Næringsdepartementet er å bidra til å øke konkurranseevnen i næringslivet og fornye offentlig sektor ved bruk av kunnskap om design, arkitektur og byutvikling. Vi arbeider typisk mye i den tidlige fasen av innovasjon som deltakerne i konkurransen kommer til å nyte godt av, avslutter han.

Malin Kock Hansen