Stavanger-magasinet | Innovationspark
1221
page-template-default,page,page-id-1221,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Energihuset

– Et grønt arbeidsmiljø i verdensklasse

Det 10. kontorbygget i Innovasjonspark Stavanger vil ferdigstilles våren 2021 og blir det mest spektakulære både som miljøvennlig bygg, men også som et innovativt, energigivende arbeidsmiljø.

Grønn hverdag

Energihuset vil levere den aller høyeste tekniske byggemiljøstandarden, men alle de tekniske løsningene holder vel så mye fokus på brukernes velvære og det indre miljøet. Vi må tenke nytt for å løse klimautfordringen og dette prosjektet vil være et positivt bidrag til 11 av FNs 17 bærekraftmål.

Vi tilrettelegger for en arbeidshverdag i et grønt, klimavennlig miljø i et kontorbygg som både tar vare på de ansatte, og som byr på helt nye løsninger for samhandling mellom mennesker og bygg. Ambisjonene våre er å lage Norges mest innovative og miljøvennlige kontorbygg som skal gi energi til nye, innovative folk og miljø.

Vi setter kundene, menneskene, foran teknologi. Vi involvere kunden tidlig slik at de får være med å påvirke og forme prosjektet.

Bygg og arbeidsoppgaver puster sammen

Et viktig element i bruken og velværet i kontorbygget er tjenesteplattformen «Life@Work» som skal skape en enkel og sømløs arbeidshverdag. Alt av teknologi i bygget er sydd inn i plattformen. Det muliggjør kjedereaksjoner av samhandling og integrasjoner, og har et potensiale som vi trolig bare ser konturene av i dag. «Life@Work» blir operativsystemet til bygget og vil fasiliterere alle de små og store tingene som gjør arbeidshverdagen enklere, samtidig som bygget kontinuerlig lærer og leverer i ett med brukerne av bygget.

Levere mer enn det forbruker

Bærekraftig eiendomsutvikling handler mye om de usynlige løsningene. Kontorbygget som er på ca 12.000 kvadratmeter og på det meste seks etasjer, skal bli et Pluss-hus. På tomten under bygget finnes 54 energibrønnen som henter varme til områdets egen energisentral. Bygget vil få solceller på taket og skal i sin helhet produsere mer energi enn det forbruker.

Energihuset vil sertifiseres til BREAM Outstanding, den høyeste miljøsertifiseringen som er mulig å få på et bygg. For å oppnå det må bygget tilføre markedet noe nytt. Konstruksjonen er i tre, og alle materialvalg vurderes ut ifra livsløp. Det blir gjort beregninger over hva det koster å produsere materialene, inkludert hvilke naturinngrep det i seg selv medfører. Materialene sin opprinnelse, hele deres livsløp og hvordan man bli kvitt dem tas inn i regnestykket. Bygget skal i seg selv være bra for det ytre miljøet.

Et godt arbeidsmiljø handler vel så mye om det indre miljøet og vi sertifiserer derfor bygget til WELL Platinum. Miljøplanlegging etter «WELL»-standard handler om hvordan luft, vann, næring, lys, bevegelse, termisk komfort, lyd, materialer og sinn påvirker oss som mennesker. Atriet vil ha grønne plantevegger hvor naturen selv jobber med å klimatisere innemiljøet. Innemiljøet skal være bra for deg, helsemessig. Fornøyde og friske ansatte gjør en bedre jobb.