Stavanger-magasinet | BESTE KOMMUNE FOR NÆRINGSLIVET
1220
page-template-default,page,page-id-1220,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Tone Grindland er regiondirektør for NHO Rogaland.

Beste kommune for næringslivet

Europeisk arbeid ble vektlagt da NHO og KS i fellesskap nylig kåret Stavanger til beste store kommune for næringslivet. – Kommunen er vant til å huse store næringsaktører og har politikere som tenker internasjonalt og vil næringslivet vel, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Ved kåringen av gode vertskommuner for næringslivet ønsket KS og NHO å løfte frem gode eksempler. Hovedmålet med initiativet var å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv, sier Grindland.

– At Stavanger kom så godt ut er gledelig – og høyst fortjent, legger hun til.

Kommunens tilrettelegging for næringslivet kan gi store konkurransefortrinn – til beste for begge parter. Med lang erfaring som næringskommune ble Stavanger stilt overfor en stor utfordring da bunnen gikk ut av petroleumsbransjen i 2014. Det ble nødvendig å ta grep, og Stavanger valgte å se mot Europa og EU for å finne en løsning. Svaret ble en bred satsning på smartby som har fått ringvirkninger i hele regionen.

– På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor, søkte Stavanger EUs innovasjonsprogram Horisont 2020 om piloteringsmidler. Søknaden gikk gjennom, og Stavanger fikk status som europeisk fyrtårn for smarte byer. Dette har både kommunen og næringslivet maktet å videreutvikle til en nasjonal smartbyklynge, som har skapt ringvirkninger for samarbeidet mellom innbyggere, næringsliv og det offentlige, sier Grindland.

– Det offentlige kjøper inn for 500 mrd. årlig, og utgjør en stor del av markedet for norske bedrifter. Det er en av grunnene til at næringsaktive kommuner er viktige for norske bedrifter, sier Grindland.

– Gode anskaffelser, rask saksbehandling og kommuner som er tilgjengelige når næringslivet vil noe, betyr mye for både offentlig og privat økonomi, sier hun.

– Næringsutvikling gir skatteinntekter, som igjen er avgjørende for den offentlige velferden.

Nordic Edge Expo som er en del av den nasjonale klyngens arbeid og et godt eksempel på offentlig/privat samarbeid, har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen i Norden for store og små bedrifter. – Det vi ser i dag er en region med lav terskel for kontakt på tvers av sektorer og økt smidighet i møte mellom det private og offentlige. Åpenhet, kompetanse og nye samarbeidsformer er en svært viktig faktor for økt sysselsetting, understreker Grindland.

Dette sa juryen om Stavanger:

Kommunen har vist en slagkraftig evne til å snu seg når næringslivet opplever dramatiske endringer og inntatt en proaktiv rolle for å tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen med næringslivet. Resultatene lar heller ikke vente lenge på seg, og et tidligere svært oljeavhengig næringsliv er i ferd med å transformeres til nye forretningsmuligheter også i internasjonal sammenheng.

Det viser seg ikke minst når Stavanger kobler byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid, eksemplifisert ved Horizon2020-prosjektet Triangulum og Nordic Edge Expo som nå knoppskytes til Beijing og Washington. Kommunen er nytenkende og utviklingsorientert, og blant foregangskommunene når det kommer til bruk av innovative offentlige anskaffelser som metode for samfunns- og næringsutvikling.

At Stavanger kom så godt ut er gledelig – og høyst fortjent