Stavanger-magasinet | UTFORSKER FREMTIDENS ENERGISYSTEM
1219
page-template-default,page,page-id-1219,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Trond Thorbjørnsen i Lyse viser frem noe av utstyret han bruker til å lagre strøm.

Utforsker fremtidens energisystem

Med INVADE-prosjektet er Europa på vei mot fremtidens energisystem. Lyse AS i Stavanger er med og baner vei.

Energibransjen står overfor en radikal omlegging. Nye, fornybare energikilder som sol- og vindkraft og overgangen til elektriske kjøretøy både til lands og til vanns, stiller helt nye krav til kraftleverandører og -distributører, som på få år må tilpasse tjenester og teknologi til en elektrifisert fremtid. En tung og komplisert prosess, som det EU-finansierte INVADE-prosjektet har som mål å forenkle. Lyse AS er en av tolv partnere i prosjektet, og står sammen med Spania, Bulgaria, Tyskland og Nederland for ett av prosjektets pilotprosjekter.

– Økt bruk av strøm og nye energikilder vil stille oss som kraftleverandør overfor nye utfordringer, sier Trond Thorbjørnsen, senior forretningsutvikler i Lyses FoU-avdeling.

– Det blir viktig å styre strømforbruket i en smartere retning, for å unngå overbelastning av nettet, samtidig som vi også må ta høyde for at flere og flere vil ha tilgang til egenprodusert strøm fra for eksempel solcellepaneler. Utfordringen blir å optimalisere både lagring, bruk og distribusjon av strøm i et samfunn som i stadig større grad kommer til å basere seg på elektrisk kraft, sier han.

Vi møter Thorbjørnsen hjemme i Stavanger, der han og familien er med i en av INVADE-prosjektets piloter. Med solceller på taket og batteri i garasjen faser han egenprodusert strøm inn på nettet, noe han tror kommer til å bli et vanlig syn i fremtidens hjem.

– Elektrifiseringen av ferger, fly, biler og busser kommer til å øke strømforbruket så mye at vi ikke vil ha mulighet til å bygge ut strømnettet i takt med utviklingen, forklarer han.

– En slik utbygging blir svært kostbar, og denne kostnaden vil måtte betales av kundene. For å unngå dette, må vi styre strømforbruket slik at vi unngår topper som overbelaster nettet. Vi må kort sagt utnytte nettet mest mulig effektivt, sier han.

Én måte å gjøre dette på, er å knytte nettleie til faktisk strømforbruk, såkalt effektbasert tariff. Med varierende tariff gjennom døgnet, uken eller året vil det være mulig å fordele kostnadene mer rettferdig – samtidig som prisdifferensiering vil gi kundene økt insentiv til å styre unna toppene.

– Et eksempel er lading av elbil. Med effektbasert tariff kan vi gjøre det billigere å lade bilen til tider på døgnet der nettet har kapasitet, for eksempel om natten, sier Thorbjørnsen.

– Vi ønsker et system som hjelper kundene å bruke strøm mest mulig effektivt, og faktisk spare penger, sier han.

I Stavanger er et femtitalls boliger med på piloten. Alle er utstyrt med solceller og batterier, og energikrevende funksjoner som varmekabler og elbilladere blir styrt og overvåket. Målet er å samle data som igjen skal behandles av kunstig intelligens for å utvikle algoritmer for optimalisering av kraftdistribusjonen gjennom nettet.

– Vi ønsker å evaluere nytten av å bruke AI (kunstig intelligens) opp mot mer tradisjonelle regelsett. Målet er å utvikle modeller for effektbaserte tariffer som utnytter infrastrukturen optimalt, sier Thorbjørnsen. – Og helst uten at kunden merker noe til det, legger han til.

Thorbjørnsen mener EU-prosjektet har hatt stor betydning.

– Det er utrolig nyttig å være en del av dette store prosjektet, både når det gjelder læring, men også i form av nettverk og impulser. Starten med Triangulum ga oss en dytt til å melde oss på som interessent også i dette prosjektet, der vi kan jobbe tett med andre europeiske aktører og skaffe erfaring. Det styrker oss og regionen foran en spennende fremtid, sier han.

Vi ønsker et system som hjelper kundene med å bruke strøm mest mulig effektivt, og faktisk spare