Stavanger-magasinet | BIG DATA I STAVANGER
1215
page-template-default,page,page-id-1215,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Professor Chunming Rong viser frem datahuben  ved Universitetet i Stavanger, der Triangulum-data blir behandlet. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Big Data i Stavanger

Hva gjør en smart by smart? Svaret er effektiv databehandling, og i Stavanger har professor Chunming Rong og hans team utviklet en datahub for å behandle, analysere og visualisere data samlet inn gjennom Triangulum-prosjektet.

Trafikk, vær, helse, energiproduksjon og -forbruk – alle er eksempler på områder der datainnsamling og -bearbeiding kan være med på å gi innsikt og danne grunnlaget for bedre løsninger og tjenester. I det Horisont 2020-finansierte Triangulum-prosjektet har datahuben på Universitetet i Stavanger blitt brukt til å samle data fra deltakerbyene Stavanger, Manchester og Eindhoven. Mobilitet og energi har vært de viktigste datakildene.

– Vi har hatt ansvaret for å samle og bearbeide data fra tre byer. Ideen er å legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av ressursene som omgir oss – for eksempel for å styre trafikk slik at det blir mindre kø, eller å analysere energibruken for mest mulig effektiv distribusjon av elektrisitet, sier professor Rong.

– Det handler i siste instans om å gi innbyggerne muligheten til å leve bedre liv, legger han til.

Blant utfordringene professor Rong og hans medarbeidere møtte, var selve datainnsamlingen. For hvordan skal man garantere brukere at deres data ikke blir misbrukt?

– Én ting er å integrere data og bygge tjenester over dem. Den store utfordringen er å  samle inn tilstrekkelig med data på en ansvarlig måte, sier Rong.

– Det er en fin balanse mellom personvern og mulighetene til å benytte data, for eksempel i sammenheng med AI (kunstig intelligens). Resultatet er at mange AI-systemer kjøres med for lite data eller basert på eksempeldata, forteller han.

Det er nemlig slik at data må deles for å være til nytte. Personvernhensyn må balanseres mot nytte. I dag er det slik at data som avgis, er sluppet fri for godt – det finnes ingen angrefrist hvis du først har avgitt data til skyen. Men professor Rong tror dette vil endre seg i fremtiden.

– I dag er det å trekke tilbake data omtrent som å få tannkrem tilbake på en tube. For tiden jobber jeg med blockchainteknologi, og det kan se ut som om det kan være en løsning på disse utfordringene i fremtiden. Med blockchain er det mulig å tenke seg at brukeren kan beholde eierskap til sine data, og trekke dem tilbake fra skyen dersom det er ønskelig. Kanskje vil vi få en situasjon der brukere får betalt for å dele sine data, sier Rong.

Professor Rong er involvert i ARTICONF, i likhet med Triangulum et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt. Her er målet blant annet å utvikle et sosialt nettverk der data til enhver tid er sporbare og der brukerne kan beholde kontroll over det de gir fra seg.

– Hvis du deler et bilde på Facebook, er det borte for godt, og du har få eller ingen muligheter til å trekke det tilbake fra den globale skyen. Blockchainløsningen vår sikrer integritet og sporbarhet i et desentralisert system. Dette vil gjøre at vi i fremtiden kan dele data både sikrere og mer effektivt enn i dag – ikke bare bilder, men helsedata og andre sensitive data, sier Rong.

– Blockchain er ofte assosiert med kryptovaluta og finans. Det vi jobber med er «blockchain for the social good» – en måte å utnytte teknologien på til beste for alle, sier Rong.

Triangulum og Universitetet i Stavanger

Triangulum-prosjektet har styrket forsk-ningsmiljøet på UiS innenfor smartby-
teknologi. Det har også inspirert flere andre prosjekter. Universitetet kan dermed bidra mer til omstilling og utvikling i regionen og Norge for øvrig.

Forskningsmiljøet har lært mye om koblingen mellom hardware og software, og utfordringer med å konvertere ulike typer datasett/formater inn i ett og samme analyseverktøy.

Universitetet har utviklet et tettere samarbeid med Stavanger kommune om smartby-løsninger.

Dataportalen i Triangulum skal kobles opp mot et større datasenter, i samarbeid med Lyse og datasenteret Green Mountain.

Det vi jobber med er «blockchain for the social good» – en måte å utnytte teknologien på til beste for alle.