Stavanger-magasinet | NORDIC EDGE
1214
page-template-default,page,page-id-1214,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

NORDIC EDGE EXPO I STAVANGER:

Nordens største Smartby-arrangement

Det internasjonale smartby-markedet vokser med 250 milliarder kroner årlig. Beslutningstakere innen dette raskt voksende segmentet møtes på Nordic Edge Expo 24.–26. september.

Livskvalitet, bærekraft og innbyggerfokus er blant temaene når Nordic Edge Expo arrangeres i Stavanger, 24.–26. september. Konferansen og utstillingen har på få år bygget seg opp til å bli en viktig arena for selskaper med produkter å selge og kommuner på søken etter løsninger.  Hit kommer alt fra små gründerbedrifter til investorer, multinasjonale selskaper, politikere, rådmenn og øvrig ledelse i norske og utenlandske kommuner.

– Nordic Edge Expo er en viktig møteplass for aktører fra privat næringsliv og offentlig sektor som ønsker å vise eget arbeid, lære av hva andre gjør, og knytte verdifulle kontakter, sier direktør for Nordic Edge Expo, Mona Vervik, som venter omkring 5000 besøkende fra 50 land til Stavanger 24.–26. september.

Over 100 organisasjoner, inkludert kommuner, universiteter og internasjonale nettverk, holder innlegg i konferanseprogrammet der mer enn 150 foredragsholdere skal dele sin ekspertise. Registeret av medarrangører spenner fra EU-kommisjonen til Oslo Politidistrikt, KS, NTNU, UiS, DOGA, Délice, KFUK-KFUM Global og IKT-Norge.

Et marked i vekst

Verdens byer og land står overfor en massiv grønn omstilling. Samtidig som stadig flere mennesker velger å bosette seg i byer med det presset på infrastruktur og energiforbruk det innebærer, stilles det større krav til mer bærekraftig og effektiv drift av byene. Smartby-teknologi kan løse mange av disse utfordringene, og i det ligger det penger. En rapport fra Frost & Sullivan estimerer den økonomiske veksten til 1500 milliarder kroner på verdensbasis fram mot 2025. Analyser gjort av Gate 21, et nettverk av 40 danske byer, beregner at antall årsverk innen smartby i Danmark alene vil vokse fra dagens 18.000 til 53.000 årsverk innen seks år.

– Vi har skapt en møteplass hvor utfordringer og løsninger finner hverandre. Det er en arena der folk blir kjent, og samarbeid utvikler seg på tvers av sektorer, sier Mona Vervik, direktør for Nordic Edge. Hun har blant annet med seg Atea, Microsoft, Stavanger kommune, Rambøll, Sparebank1, Cisco og Lyse med på laget som hovedpartnere, i tillegg til en lang rekke norske, danske, svenske og finske kommuner i utstillingen. Og Nordic Edge kan vise til resultater.

– Etter etter at de møttes på Nordic Edge Expo i 2018 har Time Kommune, Nokia, Asplan Viak og Miris inngått avtale om å bygge et datatårn som skal forsyne en hel bydel med energi, forteller Vervik.

Eu-kommisjonen som medarrangør

Blant medarrangørene på Nordic Edge Expo er EU-kommisjonen en stor bidragsyter. Kommisjonen kommer til Stavanger for å presentere det nye rammeverket for verdens største forsknings- og innovasjonsfond, Horisont Europa. I løpet av flere sesjoner med presentasjoner og workshops skal deltakere fra EU-kommisjonen, europeiske byer og klynger legge grunnlaget for implementering av rammeverket som vedtas senere i år.

Det handler om hverdagen til folk flest

Ambisjonen om å utvikle smartere, mer bærekraftige byer og samfunn favner over de fleste offentlige tjenester og handler om hverdagen til folk. Life Actually, tema for Nordic Edge Expo 2019, understreker at det er mennesker som er den viktigste driveren i samfunnsutviklingen.

– Teknologien i seg selv skal ikke drive samfunnsutviklingen. Det er samspillet mellom mennesker og teknologi som skaper muligheter, sier Expo-direktøren, og legger til:

– Klok bruk av teknologi kan styrke involvering og dialog med innbyggere. På den måten kan det også styrke tilliten til offentlige virksomheter og politiske institusjoner, men med disse mulighetene følger også et stort ansvar.

Et sentralt tema på årets konferanse blir etikk i møte med teknologi. Blant trekkplastrene på hovedscenen finner vi Kim Escherich, filosof og innovasjonsarkitekt hos IBM og en av Danmarks ledende teknologi-tenkere som er opptatt av etikken i en stadig mer digitalisert verden. Andre aktuelle tema som tas opp over tre dager med foredrag, workshop og utstilling i Stavanger er klima og miljø, FNs bærekraftmål, mobilitet, energi, innbyggerinvolvering, teknologi i utdanning, bygg og byutvikling.

Helårsaktivitet i Stavanger og verden

Den nordiske modellen for innbyggerinnvolvering og samarbeid på tvers av landegrenser vekker interesse internasjonalt. I vår arrangerte Nordic Edge for første gang konferanse i Kina. Ventelisten for plass på konferansen var lang, og flere konferanser i Kina og andre steder i verden står for tur. Hjemme i Norge har selskapet helårsaktivitet i smartbyklyngen Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.

– Nordic Edge handler om et møysommelig arbeid for å bygge opp et økosystem rundt smartby-tenkning her i Stavanger, sier Bjarne Uldal, Chief Innovation Officer i organisasjonen som har vært med siden oppstarten i 2015.

– Målet er å skape nye arbeidsplasser og verdier, regionalt og nasjonalt, forteller han.

– Nordic Edge er et non-profit-selskap som har både bedrifter, undervisningsinstitusjoner og offentlig sektor som målgruppe. Nordic Edge fungerer som en koblingsboks mellom disse, og skal bidra til å sette fart på verdiskapingen både i kommunene og i næringslivet. Det er viktig at bedriftene ser seg tjent med medlemskapet, og da står innovasjon og forretningsutvikling sentralt, sier Uldal.

Vil skape verdier

– Med mange tunge aktører med på laget kan vi fungere som fasilitator for prosesser der næringslivet og det offentlige går sammen om å skape løsninger som forbedrer livskvaliteten til innbyggerne. På mange måter er vi en Kirsten Giftekniv som bringer sammen aktører som sammen kan utrette mer enn hver for seg, utdyper han.

Mobilitet til lands og sjøs, by- og stedsutvikling og urban energi er hovedsatsingsområder – med moderne teknologi, samarbeid på tvers og innbyggerinvolvering som fellesnevnere. Uldal kan fortelle at organisasjonen allerede har etterlatt seg resultater.

– Ofte er det kommunene som byr på utfordringer, og vi er de som bringer aktørene sammen. Vårt nettverk har vist seg å være en effektiv matchmaker, for eksempel har Microsoft og Equinor gått sammen om et stort datahåndteringssenter her i regionen, sier Uldal.

– Stavangerregionen må ha mer å by på enn olje og gass. Smartbysatsingen gjør oss i stand til å tiltrekke oss gode prosjekter, og med de gode prosjektene følger det også kloke hoder.

Men Nordic Edge handler ikke bare om Stavangerregionen. Det siste året har Uldal og Nordic Edge blant annet vært fasilitator for et nasjonalt initiativ sammen med DOGA, Innovasjon Norge og Smartbyene, for å etablere et nasjonalt veikart for smart-byutvikling i Norge. Tre departementer, en rekke kommuner og fylkeskommuner, representanter for statlige instanser og virkemiddelapparatet samt en rekke bedrifter medvirker i prosessen.

– Det er en spennende rolle, og vi er stolte over å ha hatt rollen som fasilitator i denne omfattende og viktige prosessen. Det nasjonale veikartet som ble lansert under Arendalsuka skal videreutvikles under Nordic Edge Expo. Målet er at de åtte retningslinjene presentert i veikartet, skal bli et nyttig verktøy for kommuner i arbeidet med å skape bedre byer og samfunn for folk å bo og leve i. Neste steg blir å løfte veikartet til et Nordisk nivå, hvilket det Nordiske Nettverket av smarte byer, skal jobbe med under Nordic Edge Expo.

NORDIC EDGE AS BESTÅR AV TRE SATSINGSOMRÅDER

Nordic Edge Expo – en årlig, tre dagers konferanse og messe som ble etablert i 2015.

Arrangeres i samarbeid med Nordisk Ministerråd, EU-Kommisjonen, Innovasjon Norge, NTNU, Microsoft, Cisco, Atea, Rambøll, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, KS m.fl.

Neste arrangement er 24-26 september, 2019

5000 deltakere fra 50 land

250 utstillere

150 speakers

50/50 privat og offentlig sektor

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Nordic Edge International arrangerer konferanser i utlandet

www.nordicedge.org

Nordic Edge Expo tiltrekker seg besøkende fra hele verden.
Det er en møteplass der folk blir kjent, og samarbeid utvikler seg på tvers av sektorer.