Stavanger-magasinet | SER TIL STAVANGER
1213
page-template-default,page,page-id-1213,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Prosjektkoordinator Gerd Seehus viser frem Stavangers nye energisentral – Stavanger kommunes leveranse inn i Triangulumprosjektet. Ordfører Christine Sagen Helgø, sammen med Heidi Kristina Jakobsen og EUs ambassadør til Norge Thierry Bechet. Foto: Stavanger kommune

Ser til Stavanger

Elektriske busser, energisentral og dataanalyse. Dette er blant resultatene av Stavangers deltakelse i EU-prosjektet Triangulum, der målet har vært å etablere og dele smarte løsninger for fremtidens byer.

Sammen med Eindhoven i Nederland og Manchester i Storbritannia har Stavanger vært fyrtårnby i det femårige programmet som startet i 2014. Sammen med fem lokale partnere har prosjektet ledet frem til konkrete teknologiløsninger som kan tas i bruk av andre byer over hele Europa  og verden. Lyse AS, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger har deltatt i prosjektet sammen med Stavanger kommune.

– Målet med Triangulum er å integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som svar på behovet for et grønt skifte, og som samtidig representerer et markedspotensial. EU er offensive på dette området, og det har vært et stort privilegium for Stavanger å være en av tre europeiske fyrtårnbyer, sier Gerd Seehuus, som er prosjektkoordinator for prosjektet i Stavangers partnerskap og kontakten inn i det europeiske samarbeidet i styringsgruppen og overfor EUs kanaler.

– Det var Stavangerregionens europakontor som tok initiativet til å søke, og resultatet er altså at Europa ser til Stavanger, sier hun.

– Prosjektresultatene kan nå tilflyte andre europeiske byer raskt, noe som var en forutsetning for prosjektet i utgangspunktet, sier hun.

Batteribuss og avløpsenergi

Og resultater er det mange av. Rogaland fylkeskommune og busselskapet Kolumbus har satt Norges første batteridrevne busser i drift og sparer miljøet for både CO2 og NOX-utslipp. Hovedmålet med prøveprosjektet var likevel å øke kunnskapen om batteribusser. Prosjektet har gitt viktig kunnskap om drift, prosedyrer for vedlikehold og sjåførerfaring for fremtidige anbud, og Triangulum-følgebyene Praha og Leipzig har allerede vist interesse for Stavangers erfaringer.

For Stavanger kommune har Triangulum blant annet resultert i en banebrytende kombinasjon av kjent teknologi  til nye innovative løsninger for gjenvinning av varme og kjøling fra kloakk og avløpsvann. Under Stavanger svømmehall ligger energisentralen som forsyner svømmehallen og to andre kommunale bygg, inkl rådhuset, med energi som hentes direkte ut av byens avløpssystem. Her er målet å redusere CO2-utslippene med hele 75 prosent. I tillegg til energi fra avløpsvannet, får energisentralen tilført vann som varmes opp av 200 m² solkollektorer på taket av svømmehallen og varme gjenvunnet fra dusjene i svømmehallen. På ekstra kalde dager benyttes biogass for å få høy nok temperatur.

Lyse AS og Universitetet i Stavanger har også bidratt aktivt med teknologiutvikling i Triangulum. Løsningene spenner fra Lyses videolink-løsning Blink til universitetets nye datahub som gjør det mulig å samle, analysere og visualisere de store datamengdene som genereres av nye smartbyløsninger (se egne saker).

Viktig kommunikasjon

– Samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner har stått sentralt i Triangulum, sier Seehuus, – og noe av det aller mest verdifulle vi tar med oss videre er det gode og nære samarbeidet som har oppstått i prosjektgjennomføringen, sier hun.

Kristin Reitan Husebø er administrerende direktør i Greater Stavanger. Hun peker på det symbolske innholdet i Triangulum-begrepet.

– Prosjektet har tre fyrtårnbyer og tre følgebyer, og speiler det tredelte bærekraftbegrepet i EUs Horisont 2020 – sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, sier hun.

Det er Greater Stavanger som har hatt oppgaven med å lede kommunikasjonsarbeidet rundt Stavangers løsninger i prosjektet – og formidle disse lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ill.: Triangulum og Stavanger kommune.
Målet med Triangulum er å integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som svar på behovet for et grønt skifte, og som samtidig representerer et markedspotensial.”